Het proces

De KemperKip keten:

Aangezien KemperKip een product op de markt brengt dat meerwaarde meekrijgt vanuit de productieketen vinden wij dat daar een verantwoording bij hoort naar de afnemers van deze producten toe. Hiervoor hebben we dan ook een tracking- en tracingsysteem waarmee we zowel voor de eigen organisatie als onze afnemers transparantie binnen de keten realiseren.
Binnen de KemperKip - keten heeft elke boer een uniek nummer en daarnaast vormt elk opgezet koppel het volgnummer binnen een code die we aan elke productie meegeven. Hiermee zijn we in staat alle eindproducten te traceren. Alle interne keteninformatie en -communicatie wordt voorzien van de genoemde code waardoor alle koppels in feite uniek zijn en daardoor een optimale transparantie van de keten tot aan de uiteindelijke consument gerealiseerd wordt. Het feit dat we alle schakels in het voortraject in eigen hand hebben geeft ons het optimale zicht op de totale keten.

Enkele voorbeelden hiervan:

• We hebben één centrale dierenarts die de boeren met zijn specialistische kennis begeleid en daarmee hebben we intensief contact.
• Verder leveren we zelf met eigen bulkwagens het voer af bij de boeren waardoor evt. contaminatie met gangbaar voer voorkomen wordt.
• We verzorgen, eveneens met eigen transportmiddelen, het vervoer van de levende kippen naar de slachterij zodat we er zeker van zijn dat dit transport diervriendelijk geschied en we ook exact weten wat en hoeveel er wordt aangevoerd.

 - Indien u zelf m.b.v. de traceringstool op deze site, de herkomst van een KemperKip product wilt controleren kan dat op de volgende wijze:

1) Ga naar de controle-button met het groene vinkje, rechts boven, op de website (www.kemperkip.com

2) voer vervolgens de code in die op onze producten wordt aangegeven; bijvoorbeeld: B 220 R 834 25

3) Automatisch verschijnt dan de informatie, die bij het betreffende product hoort, op uw scherm.

Op deze wijze kan een afnemer of consument, op elk gewenst moment, eigenhandig het product traceren.