Biologische Kip

Het door u aangekochte Kemper Landhoen product is afkomstig van kippen die zijn opgegroeid volgens officiële normen voor biologische vleeskippen, die zijn vastgelegd in de verordening (EG) nr: 834/2007 inzake biologische productiemethoden, opgesteld door de Europese Unie (EU).

De onafhankelijke, EU erkende, controle organisaties voor biologische productiemethoden controleren de gehele productieketen op de naleving van deze regelgeving. In Nederland  is Skal de organisatie die de naleving van de regelgeving  en de producten op de Nederlandse markt controleert. Andere Europese landen hebben vergelijkbare controle-instanties die op basis van dezelfde richtlijn controles uitvoeren.

Dit heeft het mogelijk gemaakt dat Kemper een samenwerkingsverband is aangegaan met 2 andere Europese producenten van biologische kippen. Deze bedrijven zijn net als Kemper gespecialiseerd in het produceren van biologische kipconcepten vanuit een gecontroleerde keten. Binnen deze keten bestaat er transparantie over de ouderdieren , de broederij , de eendagskuikens, de veterinaire begeleiding, het voer , de pluimveehouders, het transport van de levende dieren , de slacht en de verwerking tot eindproducten.  Deze gebundelde regie en kennis over het gehele proces vormt de basis voor kwalitatief hoogwaardige producten.

Het uitgebalanceerde voer voor de  biologische kippen wordt eveneens volgens de Europese biologische richtlijn geproduceerd. Het voer bestaat voor tenminste 95% uit biologische geteelde grondstoffen. Het grootste gedeelte hiervan is tarwe en maïs, aangevuld met eiwitrijke soja, vitamines en mineralen. Uiteraard bevat dit voer geen antibiotica, groeibevorderaars of genetisch gemanipuleerde grondstoffen. 

De kippen krijgen nadat ze uit het ei zijn gekomen ruim de tijd, rust en ruimte om in het eigen natuurlijke tempo op te groeien tot een kwaliteitskip. Overdag heeft de kip de mogelijkheid om te genieten van een uitgestrekte uitloopruimte in de open lucht. Hier lopen de kippen dan in het gras en soms onder struiken of bomen. In het hok, waar het daglicht volop binnenvalt, is er voor de biologische kip onbeperkt eten en drinken.

De Dierenbescherming in Den Haag heeft deze kwaliteitskip onderscheiden met haar hoogste erkenning;  3 ‘Beter Leven’ sterren.

Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Kemper de verpakking een controle-nummer meegegeven. Uw Kemper Landhoen product is door ons op {verpakkingsdatum} verpakt en uitgeleverd, met EU keurmerk (Skal 1880 / NL BIO-01).
 

Terug naar het overzicht
Biologische Kip
nvt
nvt
Europese bijkoop
nvt
  • Biologische Kip
    nvt
    nvt Europese bijkoop