G.Beltman

Het door u aangekochte Kemper Landhoen product is afkomstig van kippen die zijn opgegroeid bij pluimveehouder Mts. EGJ en GJ Beltman uit het Overijsselse Zenderen.

De kippen zijn gehouden volgens officiële normen voor biologische vleeskippen, die zijn vastgelegd in de verordening (EG) nr: 834/2007 inzake biologische productiemethoden, opgesteld door de Europese Unie (EU).

De onafhankelijke, EU erkende, controle organisatie voor biologische productiemethoden Skal uit Zwolle controleert de pluimveehouder op de naleving van deze regelgeving. De organisatie Skal heeft de pluimveehouder het volgende erkenningsnummer toegekend: Skal {skalnummer}.

Het voer voor deze Kemper Landhoen is geleverd door KemperKip BV. De beproefde samenstelling is afkomstig uit een gesloten integratie en hiermee wordt de basis gelegd voor een optimaal traceringssysteem. Het uitgebalanceerde voer bestaat voor tenminste 95% uit biologische geteelde grondstoffen. Het grootste gedeelte hiervan is tarwe en mais, aangevuld met eiwitrijke soja, vitamines en mineralen. Uiteraard bevat dit voer geen antibiotica, groeibevorderaars of genetisch gemanipuleerde grondstoffen. Ook het voer wordt geproduceerd  onder controle van de Skal.

Uw Kemper Landhoen is op {uitkomstdatum} uit het ei gekomen en de volgende morgen in de voorverwarmde stal van Gerrit Beltman in Zenderen aangekomen. Hier kreeg de kip ruim de tijd, rust en ruimte om in de landelijke Overijsselse sfeer op te groeien tot een kwaliteitskip, die de naam Kemper Landhoen met ere draagt. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Kemper dit “koppel” een controlenummer meegegeven: {koppel}.

Overdag heeft de kip de mogelijkheid om te genieten van een uitgestrekte uitloopruimte in de open lucht. Hier scharrelen de kippen dan in het gras en soms onder struiken of bomen. In het hok, waar het daglicht volop binnenvalt, is er voor de biologische Kemper Landhoen onbeperkt eten en drinken.

De Dierenbescherming in Den Haag heeft deze kwaliteitskip onderscheiden met haar hoogste erkenning;  3 ‘Beter Leven’ sterren.

Uw Kemper Landhoen product is door ons op {verpakkingsdatum} verpakt en uitgeleverd, met EU keurmerk (Skal 1880 / NL BIO-01).
 

Terug naar het overzicht
G.Beltman
Esweg 4
7625 SV
Zenderen
Nederland
gerritgreetje@planet.nl
  • G.Beltman
    Esweg 4
    7625 SV Zenderen