Mts.Verbaarschot-Manders

Het door u aangekochte Kemper Mais-Scharrelkip-product is afkomstig van kippen die zijn opgegroeid bij pluimveehouder T. Verbaarschot uit het Noord-Brabantse Deurne.

De kippen zijn gehouden volgens officiële normen voor scharrelvleeskippen met uitloop, die zijn vastgelegd in de EU verordening nr: 543/2008 inzake alternatieve productiemethoden, opgesteld door de Europese Unie (EU). De onafhankelijke controle organisatie NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) uit Leusden controleert de pluimveehouder op de naleving van deze regelgeving. De organisatie heeft de pluimveehouder het volgende erkenningsnummer (kipnummer) toegekend: {kipnummer}.

Het voer voor deze Kemper Mais-Scharrelkip is geleverd door KemperKip BV. De beproefde samenstelling is afkomstig uit een gesloten integratie en hiermee wordt de basis gelegd voor een optimaal traceringssysteem. Het uitgebalanceerde voer bestaat voor tenminste 70% uit diverse graansoorten, waarvan ruim 2/3 deel mais, aangevuld met tarwe en gerst. Daarnaast bevat het voer ongeveer 25% eiwitrijke soja, vitaminen en mineralen. Uiteraard bevat dit voer geen antibiotica of andere groeibevorderaars. De controle op het voer ligt ook in handen van het NCAE.

Uw Kemper Mais-Scharrelkip is op {uitkomstdatum} uit het ei gekomen en de volgende morgen in de voorverwarmde stal van pluimveehouder Tom Verbaarschot in Deurne aangekomen. Hier kreeg de kip ruim de tijd, rust en ruimte om in de gemoedelijke Brabantse sfeer op te groeien tot een kwaliteitskip, die de naam Kemper Mais-Scharrelkip met ere draagt. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Kemper deze “koppel” een controlenummer meegegeven: {koppel}.

Overdag heeft de kip de mogelijkheid om te genieten van een uitgestrekte uitloopruimte in de open lucht. Hier lopen de kippen dan in het gras en soms onder struiken of bomen. In het hok, waar het daglicht volop binnenvalt, is er voor de Kemper Mais-Scharrelkip onbeperkt eten en drinken.

De Dierenbescherming in Den Haag heeft deze kwaliteitskip onderscheiden met een erkenning;  2 “Beter Leven” sterren.

Uw Kemper Mais-Scharrelkip-product is door ons op {verpakkingsdatum} verpakt en uitgeleverd.

Terug naar het overzicht
Mts.Verbaarschot-Manders
Bruggenseweg 27
5752 SC
Deurne
Nederland
tverbaarschot@hotmail.com
  • Mts.Verbaarschot-Manders
    Bruggenseweg 27
    5752 SC Deurne