Omschakeling

Voordat u producten als biologisch in de handel mag brengen, moet de grond waarop u teelt omschakelen van gangbaar naar biologisch. De omschakeling van uitlopen en andere bewegingsruimtes in de open lucht voor pluimvee duurt één jaar. Deze periode wordt omschakelingsperiode genoemd. De omschakeling van de dieren duurt 10 weken voor vleespluimvee. Zij moeten aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent dat ook de uitlopen in omschakeling of biologisch moeten zijn.

De startdatum waarop de omschakeling van de grond begint, is de datum waarop u bij Skal officieel staat geregistreerd. U heeft vanaf dat moment een certificatieovereenkomst met Skal. Vanaf de startdatum staat u onder controle van Skal en gaat de inspecteur na of u zich aan de voorschriften voor de biologische productie houdt. Als u een nieuw perceel aanmeldt (bijvoorbeeld na aankoop of bij omschakeling in fasen waarbij niet alle percelen gelijk starten) is de datum van aanmelding de startdatum. Meld het perceel dus aan direct na aankoop of na de laatste bespuiting of bemesting of andere behandeling. Wacht daarbij niet tot de inspecteur langskomt. U moet het perceel schriftelijk bij Skal aanmelden. Gebruik hiervoor het formulier aan- en afmelden van percelen (zie www.skal.nl, formulieren) en voeg altijd een duidelijke perceelskaart toe.

Verkorting van de omschakelingsperiode
Alleen voor percelen waarvan u kunt aantonen dat ten minste drie jaar geen 'niet-toegelaten' middelen zijn gebruikt, kunt u verkorting aanvragen. Skal eist hierbij officiële garanties, bijvoorbeeld een verklaring van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale natuurorganisaties of waterschappen. Voor verkorting van de omschakelingperiode heeft u toestemming (ontheffing) van Skal nodig. Een verzoek om verkorting van de omschakelingsperiode moet u schriftelijk indienen.

Resten niet-toegelaten middelen
Bij omschakeling naar de biologische productie komt het nogal eens voor dat in opslagruimten resten van middelen worden aangetroffen die niet zijn toegestaan in de biologische productie. Zolang deze resten aantoonbaar in de opslagruimte aanwezig zijn, is het niet toegestaan daar een biologisch product op te slaan. Voor onderzoek kan Skal monsters nemen van de wanden van de opslagruimte.

Herkomst van dieren
In de volgende gevallen verleent de inspecteur ontheffing voor de aanwezigheid of aanvoer van gangbare dieren tijdens de inspectie en hoeft u dit niet schriftelijk bij Skal aan te vragen:

• voor dieren die op de startdatum al aanwezig zijn op een bedrijf dat omschakelt
• wanneer bij de opzet van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfstak onvoldoende biologische dieren voorhanden zijn
• ééndagskuikens voor de vleesproductie (jonger dan drie dagen)

Ter voorkoming van het gebruik van intensieve kweekmethoden moet het pluimvee bij de slacht een bepaalde minimumleeftijd hebben of moet het behoren tot traaggroeiende rassen. Een ras is traaggroeiend als de dieren die tot dit ras behoren dagelijks gemiddeld niet meer dan 40 gram groeien. De gemiddelde groei per dag is een betrouwbare indicator en is goed controleerbaar door middel van het aflevergewicht van de dieren