Overheid en subsidieregelingen

Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid werken samen om de groei van biologisch in goede banen te leiden in een Convenant. Uitvoering is georganiseerd via de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin ook Bionext is vertegenwoordigd. Doelstelling: jaarlijks 10% groei realiseren in de Nederlandse markt. Nederland kiest niet voor het verlenen van directe hectaresteun aan omschakelende pluimveehouders. In plaats daarvan worden er andere mogelijkheden geboden. Dit zijn twee regelingen waar pluimveehouders direct voordeel van ondervinden. Meer informatie daarover opwww.hetlnvloket.nl onder het kopje 'subsidie':

  1. 'Beroepsopleiding en voorlichting' (bij 'biologische landbouw'): 50% van opleiding- en advieskosten terugontvangen tot een maximum van 1500 euro. 
  2. 'Voedselkwaliteit - biologische landbouw': een deel van de kosten van de verplichte Skal-controle terugontvangen. 
  3. www.stuurgroeplib.net 
  4. Overijssel subsidie stimulering biologische landbouw door verbetering afzet 
  5. Utrecht; landbouw en plattelandsvernieuweing 
  6. POP nu; verduurzaming land- en tuinbouw 
  7. Noord-Brabant

Naast deze subsidies is er een aantal fiscale regelingen die voor een omschakelende veehouder interessant kunnen zijn. Vraag hiernaar bij uw accountant of bank. Deze subsidieregelingen zijn in 2009 ingegaan. Het is raadzaam na te vragen welke regelingen op dit moment nog gelden.