Regelgeving

Het woord biologisch en alle afkortingen zoals bio en eko hebben een wettelijke beschermde status. Bij gebruik van dit woord moet het product voldoen aan de wettelijke op Europees niveau vastgestelde regels. Skal houdt in opdracht van de overheid toezicht op de naleving van deze regels. Ze doet dat door middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen. Meer informatie over de controle en de regelgeving op www.skal.nl.

Als biologische vleeskuikenhouder moet u aan bepaalde voorschriften voldoen om biologisch pluimveevlees te kunnen leveren. Deze voorschriften gaan over de omschakeling van grond en dieren, voer, huisvesting, uitloop, voeding en gezondheidszorg. U kunt ze lezen in het Informatieblad Veehouderij van Skal of op de site www.skal.nl.

Voorschriften biologische pluimveehouderij
Hier vindt u voor de biologische vleeskuikenhouderij de belangrijkste voorwaarden voor de uitloop, het management, de omschakeling, etc. op een rij.

Huisvesting
De Europese wet- en regelgeving voor de huisvesting van biologische vleeskuikens is vastgelegd in de EEG verordening nr. 2092/91. Er zijn twee typen stallen toegestaan: vaste en mobiele stallen. In de mobiele stal is een hogere bezetting toegestaan dan in de vaste stal, mits de dieren ook 's nachts toegang hebben tot de uitloop en de stal minimaal eenmaal per jaar verplaatst wordt. Ook mogen mobiele stallen maximaal 150 m2 groot zijn. Mobiele stallen worden nauwelijks of niet in Nederland toegepast vanwege de ruime temperatuurverschillen.

Per pluimveestal zijn maximaal 4.800 vleeskuikens toegestaan, met een maximale nuttige bedrijfsgrootte van 1.600 m2 (oftewel 16.000 vleeskuikens). Voor biologische vleeskuikens is een buitenuitloop verplicht.

De dieren moeten voldoende ruimte hebben om zich natuurlijk te kunnen gedragen. Tenminste een derde van het leefoppervlak van de pluimveestal moet bestaan uit vaste bodem. De vaste bodem moet bedekt zijn met strooisel (stro, turfmolm, houtkrullen). De stallen moeten openingen hebben waardoor het pluimvee toegang heeft tot de buitenuitlopen. Deze openingen moeten een totale lengte hebben van minimaal 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte. De pluimveestallen moeten zo zijn ontworpen dat alle dieren gemakkelijk toegang hebben tot de uitloop. De stallen moeten ruimschoots voorzien zijn van daglicht en natuurlijke ventilatie.

VLEESKUIKENS  Gangbaar  Scharrel  Biologisch
Koppelgrootte per stal  Geen norm  Geen norm  Max. 4.800
Binnenruimte (aantal m²/kuiken) Max. 42 kg/ m²  0,08  0,10
Buitenruimte (aantal m²/kuiken)  Geen  1,0  4,0
Slachtleeftijd(praktijkgemiddelde in dagen)  42  56-63  81 (norm)
Uitloop toegang  geen  Minimaal 1/2 van het leven overdag  Minimaal 1/3 van het leven
Stalgrootte en totale bedrijfsruimte Afhankelijk van grootte bouwblok Afhankelijk van grootte bouwblok Maximaal 1.600 m²