Kunnen er antibiotica residuën in KemperKip vlees zitten

Dit is praktisch onmogelijk. Mocht er in een enkel geval al curatief antibiotica gebruikt zijn, dan wordt de wettelijke wachttermijn tussen toediening en slachtdag verdubbeld. De wachttermijn is de tijd waarin de kip na gebruik van een antibioticum niet geslacht mag worden. Elk antibioticum heeft haar eigen wettelijk vastgelegde wachttermijn. In het uitzonderlijke geval van gebruik van een antibioticum verdubbelen wij deze termijn dus nog eens.

Terug naar het overzicht