Wat moet ik weten omtrent pluimveevlees en vogelgriep ?

Verklaring omtrent vogelgriep en pluimveevlees:
Het vogelgriepvirus H8N5 dat is aangetroffen op een legpluimveebedrijf in Hekendorp is hoogst besmettelijk en pathogeen voor pluimvee. Vogelgriep kan zich tussen kippen verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. In zeldzame gevallen kunnen vogelgriepvirussen overgaan van dier op mens. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen.  Hoe de besmetting in Hekendorp is ontstaan is nog onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat dit is gebeurd door insleep van materiaal van besmette wilde vogels omdat bekend is dat de kleine wilde zwaan dit virustype bij zich draagt.

Hoewel het virus erg gevaarlijk is voor pluimvee is de consumptie van pluimveevlees volstrekt veilig. Dit is bevestigd door diverse officiële organisaties (zoals het RIVM en het ministerie van Economische Zaken). Er zijn geen gevallen bekend waarbij een persoon besmet is geraakt door de consumptie van pluimveevlees van met vogelgriep besmette dieren. Het vogelgriepvirus wordt dus niet overgedragen op de mens door de consumptie van, met de normale hygiënemaatregelen bereid, pluimveevlees. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de pluimveevleesproducten, die door en door gegaard, worden aangeboden. Het virus wordt door verhitting gedood.

Kippen waarbij is vastgesteld dat deze besmet zijn met het virus worden uit de markt genomen en vernietigd. Deze maatregel is er op gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen maar, heeft bovendien tot gevolg dat deze producten hoe dan ook nooit in het humane consumptiekanaal komen.


Vragen en antwoorden over vogelgriep:

Wat is vogelgriep (aviaire influenza) ?
Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen wordt aangetoond. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken.
Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door veel verschillende griepvirussen. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoog-pathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen (laag pathogene aviaire influenza).
Of er sprake is van hoog- of laag pathogene aviaire influenza wordt bepaald op grond van onderzoek bij de betrokken dieren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en laboratorium onderzoek bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI).
Bij de uitbraak in Hekendorp van 16 november 2014 was sprake van een hoog pathogeen virus.

Wat zijn de risico’s van vogelgriep voor mensen ?
In zeldzame gevallen kunnen mensen geïnfecteerd worden met vogelgriepvirussen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.

Kan een mens besmet raken via voedsel ?
Hoewel het virus erg gevaarlijk is voor pluimvee is de consumptie van pluimveevlees volstrekt veilig. Dit is bevestigd door diverse officiële organisaties (zoals het RIVM en het ministerie van Economische Zaken). Er zijn geen gevallen bekend waarbij een persoon besmet is geraakt door de consumptie van pluimveevlees van met vogelgriep besmette dieren. Het vogelgriepvirus wordt dus niet overgedragen op de mens door de consumptie van, met de normale hygiënemaatregelen bereid, pluimveevlees. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de pluimveevleesproducten, die door en door gegaard, worden aangeboden. Het virus wordt door verhitting gedood.
Kippen waarbij is vastgesteld dat deze besmet zijn met het virus worden uit de markt genomen en vernietigd. Deze maatregel is er op gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen maar, heeft bovendien tot gevolg dat deze producten hoe dan ook nooit in het humane consumptiekanaal komen.

Hoe verspreidt vogelgriep zich ?
Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. In zeldzame gevallen kan vogelgriepvirus overgaan van dier op mens. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen.

Waarom wordt vogelgriep bestreden ?
De bestrijding richt zich op de H5 en H7 varianten omdat uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat deze varianten zich kunnen muteren tot een voor de mens gevaarlijker variant. Bovendien geeft de hoog pathogene variant veel schade voor de pluimveehouderij.

Wat gebeurt er als er vogelgriep wordt vastgesteld op een pluimveebedrijf ?
Bij een uitbraak met Hoog Pathogene Aviaire Influenza wordt een aantal maatregelen getroffen. Deze zijn gebaseerd op het AI-Draaiboek dat in “vredestijd”  is vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken. De maatregelen houden onder andere in dat al het pluimvee op het getroffen bedrijf wordt gedood en vernietigd. Verder wordt een beschermings- en een toezichtgebied vastgesteld rond de besmettingshaard. Pluimveebedrijven binnen deze gebieden staan onder strenge controle. Inspecties en laboratoriumonderzoek moeten uitwijzen dat ze vrij zijn van het virus. Ook geldt voor een periode van maximaal 72 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt dit vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Een uitgebreide beschrijving van de maatregelen staat op de website van het ministerie www.minez.nl. 

 

Terug naar het overzicht